TTB Tip Hizmet Sözleşmesi ’nin iptali için yargıya başvurdu

23 Ocak 2021 - 11:25

TTB Tip Hizmet Sözleşmesi ’nin iptali için yargıya başvurdu

TTB Tip Hizmet Sözleşmesi ’nin iptali için yargıya başvurdu
Son Güncelleme :

12 Ocak 2021 - 22:26

TTB ’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın “Birlikte Kullanım Protokolü”ne imza atan devlet üniversitelerinin tıp fakültelerindeki öğretim üyelerine, bazı yerlerde de tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrencilerine imzalatılmak istenen “Tip Hizmet Sözleşmesi” ile ilgili yargı yoluna başvurdu.

* TTB Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan yürütmeyi durdurma istemli iptal davası başvurusunda; “personel” olarak tanımlanan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile başhekim arasında imzalanması bildirilen tip sözleşmenin hukuka, özlük haklarına ve akademik çalışma ortamına uygun olmayan maddelerine dikkat çekildi.